masiva

masaüstü
mascarpone

İtalyanca mascarpone "bir tür yağsız ve tuzsuz peynir" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mascarpa veya mascherpa "çökelek (Lombardiya lehçesi)" sözcüğünden +on ekiyle türetilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

masdar

Arapça ṣdr kökünden gelen maṣdar مصدر z "1. bir şeyin çıktığı yer, kaynak, köken, model, 2. fiil mastarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صَدَرَ z "öne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

maserasyon

Fransızca macération "1. suda bırakarak yumuşatma, 2. tıpta ıslaklık nedeniyle oluşan doku bozulması, rahimde ölen embriyonun uğradığı bozulma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen maceratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince macerare "suda yumuşatmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

masif

Fransızca massif "kütle, kütlevî; som (ahşap)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca masse "kütle" sözcüğünden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince massa "yığın, öbek, kütle" sözcüğünden evrilmiştir.

masiva
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
māsivallāh [Allah'tan başka] ne var ki kuldur aŋa

Köken

Arapça mā siwāˀ ما سواء z "gayrısı, bir şeyden gayrı olanların tümü" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça swy kökünden gelen siwāˀ سواء z "gayrı, diğer" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça sawāˀ سواء z "eşit, eşdeğer, bedel" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için seviye maddesine bakınız.

Ek açıklama

Tasavvufta māsiwā-llāh "Allah'tan başka her şey". ▪ Edw. Will. Lane, An Arabic Lexicon sf. I.1480 sözcüğün yapısının hiçbir yerde açıklanmamış olduğuna işaret eder.


14.11.2019
maskara1

Arapça sχr kökünden gelen masχara(t) مسخرة z "1. şaklabanlık, gülünçlük, 2. soytarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saχira سَخِرَ z "güldü, şaklabanlık yaptı, alay etti" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

maskara2

Fransızca ve İngilizce mascara "kozmetikte yüz boyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca maschera "maske" sözcüğünden alıntıdır.

maske

Fransızca masque "maske" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen maschera veya mascara deyimi ile eş kökenlidir. Bu sözcük Geç Latince masca "umacı, cadı, yüzü siyaha boyanmış figür" sözcüğü ile eş kökenlidir.

maskot

Fransızca mascotte "uğur getirdiğine inanılan nesne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde masco "cadı, büyücü" sözcüğünden türetilmiştir.

maskülen

Fransızca masculin "eril, erkeksi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen masculinus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince masculus "arkek" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.