mascarpone

masaj

Fransızca aynı anlama gelen massage sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca masser "masaj yapmak" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1769 Guillaume Le Gentil, Fr. seyyah.) Bu sözcük Arapça masḥ مسح z "elle sığama, ovma" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

masal

Arapça ms̠l kökünden gelen maṯal مثل z "mesel, öğretici hikâye" sözcüğünden alıntıdır.

masala

İngilizce masala "(Hint mutfağında) baharat karışımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Urduca maṣālaḥ "gereçler, levazımat, (Hint mutfağında) baharat karışımı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ṣlḥ kökünden gelen maṣāliḥ مصالح z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṣlaḥa(t) مصلحة‎ z "iş güç, gereç, amaca hizmet eden şey" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

masat

Arapça bir sözcükten türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

masaüstü
mascarpone
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1997]
Tiramisu için kullandığımız mascarpone ne yazık ki Türkiye'de bulunmuyor.

Köken

İtalyanca mascarpone "bir tür yağsız ve tuzsuz peynir" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mascarpa veya mascherpa "çökelek (Lombardiya lehçesi)" sözcüğünden +on ekiyle türetilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.


30.09.2017
masdar

Arapça ṣdr kökünden gelen maṣdar مصدر z "1. bir şeyin çıktığı yer, kaynak, köken, model, 2. fiil mastarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صَدَرَ z "öne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

maserasyon

Fransızca macération "1. suda bırakarak yumuşatma, 2. tıpta ıslaklık nedeniyle oluşan doku bozulması, rahimde ölen embriyonun uğradığı bozulma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen maceratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince macerare "suda yumuşatmak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir.

masif

Fransızca massif "kütle, kütlevî; som (ahşap)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca masse "kütle" sözcüğünden +()tiv° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince massa "yığın, öbek, kütle" sözcüğünden evrilmiştir.

masiva

Arapça mā siwāˀ ما سواء z "gayrısı, bir şeyden gayrı olanların tümü" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça swy kökünden gelen siwāˀ سواء z "gayrı, diğer" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça sawāˀ سواء z "eşit, eşdeğer, bedel" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

maskara1

Arapça sχr kökünden gelen masχara(t) مسخرة z "1. şaklabanlık, karnaval, 2. soytarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saχira سَخِرَ z "güldü, şaklabanlık yaptı, alay etti" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.