masat

maruz

Arapça ˁrḍ kökünden gelen maˁrūḍ معروض z "1. arz olunan, yoluna çıkan, sunulan, takdim edilen, 2. bir şeye veya etkiye açık olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عَرَضَ z "1. önüne çıktı, 2. talep etti, diledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

masa

İtalyanca mensa "küçük taşınabilir masa" veya Lad ve İspanyolca mesa "masa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen mensa sözcüğünden evrilmiştir.

masaj

Fransızca aynı anlama gelen massage sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca masser "masaj yapmak" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1769 Guillaume Le Gentil, Fr. seyyah.) Bu sözcük Arapça masḥ مسح z "elle sığama, ovma" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

masal

Arapça ms̠l kökünden gelen maṯal مثل z "mesel, öğretici hikâye" sözcüğünden alıntıdır.

masala

İngilizce masala "(Hint mutfağında) baharat karışımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Urduca maṣālaḥ "gereçler, levazımat, (Hint mutfağında) baharat karışımı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ṣlḥ kökünden gelen maṣāliḥ مصالح z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṣlaḥa(t) مصلحة‎ z "iş güç, gereç, amaca hizmet eden şey" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

masat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
massát & massatggích [masatcık]: acciaino da rotare [döngülü bileği] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
masat: Mişhaz, bıçak bilemeğe demir. Aşçı, kasap masadı.

Köken

Arapça bir sözcükten türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Ek açıklama

Arapça mişḥaḏ (mişhaz, aynı anlamda) biçiminden türetilmesi zordur.


07.09.2017
masaüstü
mascarpone

İtalyanca mascarpone "bir tür yağsız ve tuzsuz peynir" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mascarpa veya mascherpa "çökelek (Lombardiya lehçesi)" sözcüğünden +on ekiyle türetilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

masdar

Arapça ṣdr kökünden gelen maṣdar مصدر z "1. bir şeyin çıktığı yer, kaynak, köken, model, 2. fiil mastarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صَدَرَ z "öne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

maserasyon

Fransızca macération "1. suda bırakarak yumuşatma, 2. tıpta ıslaklık nedeniyle oluşan doku bozulması, rahimde ölen embriyonun uğradığı bozulma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen maceratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince macerare "suda yumuşatmak" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir.

masif

Fransızca massif "kütle, kütlevî; som (ahşap)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca masse "kütle" sözcüğünden +()tiv° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince massa "yığın, öbek, kütle" sözcüğünden evrilmiştir.