mart

mars

Arapça mrs kökünden gelen mars مرس z "1. suya daldırma, 2. bir oyunda tüm sayıları alarak galip gelme" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça marasa مرس z "suya daldırdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

marsık

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

marş

Fransızca marche "1. yürüyüş, yürüme, 2. yürü! (emir), 3. yürüyüş şarkısı, 4. otomobil yürütme mekanizması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca marcher "yürümek, basmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince marcare "ayaklarını sertçe yere basma" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Germence bir sözcükten türetilmiştir.

marşandiz

Fransızca marchandise "ticari eşya, kargo" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca marchand "tüccar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen mercans, mercant- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince mercari "alıp satmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

marşpiye

Fransızca marchepied "ayak basma yeri, otomobilde kapı basamağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca marche "bas" ve Fransızca pied "ayak" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pes, ped- sözcüğünden evrilmiştir. )

mart
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Osmanlı Kanunnameleri, 1520 yılından önce]
imdi reayalardan resm-i çift martda alınır

Köken

Yunanca Mártios μάρτιος z "Rumi takvimin birinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen Martius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Mars "Roma savaş tanrısının adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince maurs veya mavors "öldürgen" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için mort maddesine bakınız.


04.12.2014
martaval

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

martı

İtalyanca martin pescatore "balıkçıl kuşu" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim Latince maritimus "denize ait, denizci" sözcüğünden evrilmiştir.

martin

Martini-Henry "İngiliz ordusunda 1871'den itibaren kullanılan tek atışlı piyade tüfeği" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Friedrich von Martini "İsviçre asıllı mühendis ve sanayici (1822-1897)" özel adından türetilmiştir.

martini

İngilizce martini "sek vermutla yapılan bir kokteyl" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Martini & Rossi "bir vermut markası" ticari markasından türetilmiştir. Bu sözcük Alessandro Martini "İtalyan içki imalatçısı (1812-1905)" özel adından türetilmiştir.

maruf

Arapça ˁrf kökünden gelen maˁrūf معروف z "tanınmış, bilinen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عَرَفَ z "tanıdı, bildi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.