mark

marina

İngilizce marina "yat limanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca marina "plaj, deniz banyosu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mare "deniz" fiilinden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *móri "deniz" biçiminden evrilmiştir.

marine

Fransızca mariner "(denizci usulü) salamura etmek, eti sosta bekletmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca marin "denize ilişkin" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen marinus sözcüğünden evrilmiştir.

mariz

Arapça mrḍ kökünden gelen marīḍ مريض z "hasta, yaralı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mariḍa مَرِضَ z "hastalandı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

marj

Fransızca marge, margin- "kenar, sınır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen margo, margin- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *marǵ- "sınır işareti" biçiminden evrilmiştir.

marjinal

Fransızca marginal "1. kenara ait, asıl konuya dahil olmayan, bir kitabın dış kenarına yazılan notlar veya süsleme, 2. toplum düzeninin dışında kalan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen marginalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince margo, margin- "kenar" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

mark
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Düstur Tertip I.-IV., 1888]
Doyçe Bank üç gün içinde hazinei celilenin menafiine en ziyade elverişli surette marka tahvil eyledikten sonra hasılını kezalik mark olarak bir hesabı mahsusu devleti aliyeye maa faiz irad kayıd edecek

Köken

Almanca (deutsche) Mark "Alman para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yüksek Almanca marko "1. işaret, damga, 2. 8 ons eşdeğeri altın ve gümüş tartı birimi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *markō "sınır işareti" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için marka maddesine bakınız.


22.05.2019
marka

Fransızca marque "işaret, damga, alamet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *markō "işaret, özellikle sınır işareti" biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *marǵ- biçiminden evrilmiştir.

marke

Fransızca marquer "işaretlemek, mim koymak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *markjan fiilinden alıntıdır.

market

İngilizce market "çarşı, pazar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince mercatus "belli aralarla kurulan çarşı, pazar, panayır" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mercari "satmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince merx, merc- "ticari mal, meta" sözcüğünden türetilmiştir.

marki

Fransızca marquis "bir soyluluk ünvanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince marchese "sınır komutanı, uçbeyi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince marca "sınır, serhat" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *markō "sınır işareti, sınır" biçiminden alıntıdır.

markiz

Fransızca marquise "1. markinin eşi, bir soyluluk unvanı, 2. oval kesimli ve 58 fasetli pırlanta, 3. 19. yy mimarisinde genellikle ferforje karkaslı cam saçak veya sundurma, 4. alçak sırtlıklı geniş koltuk" sözcüğünden alıntıdır.