mariz

marifet

Ar maˁrifa(t) معرفة z [#ˁrf mafˁila(t) msd.] pratik bilgi, beceri, hüner, irfan Ar ˁarafa عَرَفَ zbildi, öğrendi

marihuana

İsp marijuana Hint keneviri, cannabis sativa ?

marimba

İng marimba metal çubuklardan oluşan bir çalgı İsp marimba Orta Amerika'ya özgü zenci çalgısı

marina

İng marina yat limanı İt marina plaj, deniz banyosu Lat mare deniz +in° << HAvr *móri deniz

marine

Fr mariner [den.] (denizci usulü) salamura etmek, eti sosta bekletmek Fr marin denize ilişkin << Lat marinus a.a.

mariz

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
marīż ve sāhib-firāş olup [hasta ve yatalak olup] [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
mariz: Dövmek, darbetmek. [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
Külhanbeyleri (...) mani okuyorlar. Alınsam marizleyecekler.

Ar marīḍ مريض z [#mrḍ faˁīl sf.] hasta, yaralı Ar mariḍa مَرِضَ zhastalandı

 maraz

Benzer sözcükler: marizlemek


07.07.2015
marj

Fr marge, margin- kenar, sınır << Lat margo, margin- a.a. << HAvr *marǵ- sınır işareti

marjinal

Fr marginal 1. kenara ait, asıl konuya dahil olmayan, bir kitabın dış kenarına yazılan notlar veya süsleme, 2. toplum düzeninin dışında kalan Lat marginalis a.a. Lat margo, margin- kenar +al°

mark

Alm (deutsche) Mark Alman para birimi << EYAlm marko 1. işaret, damga, 2. 8 ons eşdeğeri altın ve gümüş tartı birimi << Ger *markō sınır işareti

marka

Fr marque işaret, damga, alamet Ger *markō işaret, özellikle sınır işareti << HAvr *marǵ- a.a.

marke

Fr marquer işaretlemek, mim koymak Ger *markjan a.a.