marine

margarit

Fransızca marguerite "«inci çiçeği», papatya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca margarítēs μαργαρίτης z "inci" sözcüğünden alıntıdır.

marifet

Arapça ˁrf kökünden gelen maˁrifa(t) معرفة z "pratik bilgi, beceri, hüner, irfan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عَرَفَ z "bildi, öğrendi" fiilinin mafˁila(t) vezninde masdarıdır.

marihuana

İspanyolca marijuana "Hint keneviri, cannabis sativa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

marimba

İngilizce marimba "metal çubuklardan oluşan bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca marimba "Orta Amerika'ya özgü zenci çalgısı" sözcüğünden alıntıdır.

marina

İngilizce marina "yat limanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca marina "plaj, deniz banyosu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mare "deniz" fiilinden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *móri "deniz" biçiminden evrilmiştir.

marine
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

marinat "salamura" [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Marinade [Fr.]: marinata denilen et ve balık.

Köken

Fransızca mariner "(denizci usulü) salamura etmek, eti sosta bekletmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca marin "denize ilişkin" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen marinus sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için marina maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

marinat


30.09.2017
mariz

Arapça mrḍ kökünden gelen marīḍ مريض z "hasta, yaralı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mariḍa مَرِضَ z "hastalandı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

marj

Fransızca marge, margin- "kenar, sınır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen margo, margin- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *marǵ- "sınır işareti" biçiminden evrilmiştir.

marjinal

Fransızca marginal "1. kenara ait, asıl konuya dahil olmayan, bir kitabın dış kenarına yazılan notlar veya süsleme, 2. toplum düzeninin dışında kalan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen marginalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince margo, margin- "kenar" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

mark

Almanca (deutsche) Mark "Alman para birimi" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yüksek Almanca marko "1. işaret, damga, 2. 8 ons eşdeğeri altın ve gümüş tartı birimi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *markō "sınır işareti" biçiminden evrilmiştir.

marka

Fransızca marque "işaret, damga, alamet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *markō "işaret, özellikle sınır işareti" biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *marǵ- biçiminden evrilmiştir.