maraba

manyeto

Fr magnéto İng magneto İng magnetoelectric machine elektrikli mıknatıs makinesi

manyok

İng manioc kökü yenen bir bitki, kasava Tupi mandioca a.a.

manzara

Ar manẓar مَنْظَر z [#nẓr mafˁal iz/m.] bakanak, etrafı gören yer Ar naẓara نَظَرَ zbaktı

manzum

Ar manẓūm منظوم z [#nẓm mafˁūl mef.] tanzim edilmiş, düzenlenmiş, dizili Ar naẓama نَظَمَ zdizdi, düzdü

mar

Fa mār مار zyılan << OFa mār a.a.

maraba

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mürābeˁat [bir yükü birlikte kaldırma, ortaklaşa iş yapma] [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
maraba: uşak, çiftlik uşağı (Elaziz); mahsulün nısfı veya üçte biri mukabilinde bağçelere bakan adam (Giresun).

Ar murābaˁa(t) مرابع z [#rbˁ mufāˁala(t) III msd.] yükü veya işi paylaşma, kâr ve zararın bir payını üstlenerek bir arazi veya sermayeyi işletme Ar rubˁ ربع zçeyrek, dörtte bir

 rubu

Not: İslam hukukuna ait bir teknik kavram iken 1930'lu yıllarda halk ağızlarından yanlış telaffuz ve yanlış anlamla derlenmiştir. Aslının murabaa "bir tür kira sözleşmesi" ve murabaacı "muaraba ile kiralayan" olması gerekir.

Benzer sözcükler: marabacılık


04.08.2015
marakas

İsp maracas [çoğ.] İsp maracá su kabağından yapılan bir ritm çalgısı Tupi

maral

(Fa marāl مرال zdişi geyik ) Moğ maral a.a.

marangoz

Yun marangón/marangós μαραγγόν/μαραγγός zgemi ahşap ustası Ven marangón 1. dalgıç kuşu, karabatak, 2. gemi ahşap ustası << OLat mergo dalgıç, karabatak Lat mergere, mers- (suya) dalmak

maraton

Fr marathon 42.195 km parkur üzerinde koşulan uzun mesafe koşusu (İlk kullanım: 1896 Michel Bréal ve Pierre de Coubertin, Fr. Olimpiyat yöneticileri.) öz Marathón Atina yakınında bir ova EYun márathon μάραθον zrezene bitkisi

maraz

Ar maraḍ مرض z [#mrḍ faˁal ] hastalık Ar mariḍa مرض zhasta idi ≈ Akad marāṣu hasta olmak