marşpiye

marpuç

Farsça mārpīç مارپيج z "yılankavi, yılan gibi kıvrımlı nesne" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça mār مار z "yılan" ve Farsça pīç پيج z "büklüm, kıvrım" sözcüklerinin bileşiğidir.

mars

Arapça mrs kökünden gelen mars مرس z "1. suya daldırma, 2. bir oyunda tüm sayıları alarak galip gelme" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça marasa مرس z "suya daldırdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

marsık

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

marş

Fransızca marche "1. yürüyüş, yürüme, 2. yürü! (emir), 3. yürüyüş şarkısı, 4. otomobil yürütme mekanizması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca marcher "yürümek, basmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince marcare "ayaklarını sertçe yere basma" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Germence bir sözcükten türetilmiştir.

marşandiz

Fransızca marchandise "ticari eşya, kargo" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca marchand "tüccar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen mercans, mercant- sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince mercari "alıp satmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

marşpiye
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Marchepied [Fr.]: marspet مارسپت, marspet ayağı.

Köken

Fransızca marchepied "ayak basma yeri, otomobilde kapı basamağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca marche "bas" ve Fransızca pied "ayak" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pes, ped- sözcüğünden evrilmiştir. )

Daha fazla bilgi için marş, pedi+ maddelerine bakınız.


25.06.2015
mart

Yeni Yunanca Mártios μάρτιος z "Rumi takvimin birinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen Martius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Mars "Roma savaş tanrısının adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince maurs veya mavors "öldürgen" sözcüğünden evrilmiştir.

martaval

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

martı

İtalyanca martin pescatore "balıkçıl kuşu" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim Latince maritimus "denize ait, denizci" sözcüğünden evrilmiştir.

martin

Martini-Henry "İngiliz ordusunda 1871'den itibaren kullanılan tek atışlı piyade tüfeği" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Friedrich von Martini "İsviçre asıllı mühendis ve sanayici (1822-1897)" özel adından türetilmiştir.

martini

İngilizce martini "sek vermutla yapılan bir kokteyl" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Martini & Rossi "bir vermut markası" ticari markasından türetilmiştir. Bu sözcük Alessandro Martini "İtalyan içki imalatçısı (1812-1905)" özel adından türetilmiştir.