manzume

manyetizma

Fr magnétisme 1. mıknatıslanma, 2. (esk.) hipnotizma EYun magnētismós μαγνητισμός zmıknatıslanma EYun magnētízō mıknatıslanmak +ism°

manyeto

Fr magnéto İng magneto İng magnetoelectric machine elektrikli mıknatıs makinesi

manyok

Fr/İng manioc kökü yenen bir bitki, kasava Tupi mandioca a.a.

manzara

Ar *manẓara(t) مَنْظَرة z [#nẓr mafˁala(t) iz/m.] ≈ Ar manẓar مَنْظَر zbakanak, seyir yeri Ar naẓara نَظَرَ zbaktı

manzum

Ar manẓūm منظوم z [#nẓm mafˁūl mef.] tanzim edilmiş, düzenlenmiş, dizili Ar naẓama نَظَمَ zdizdi, düzdü

manzume

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
menzūmet: Res in series disposita [dizili şey], aut metrica & series [dizi], rhythmus [şiirde ölçü]. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
manzume: Şiir, destan. Bir tertip şeyler, cümle takım, cümle manasına. Ulūm-ı tabī'iyyede seyyāle-i berkiye tanzimi içün müretteb elvāh ve etbāk [elektrik akımı üretimi için dizili levha ve tabakalar].

Ar manẓūma(t) [#nẓm mafˁūla(t) mef. f.] dizili şey, şiirde ölçü veya ritm

 manzum


07.04.2019
mar

Fa mār مار zyılan, (mec.) büklüm << OFa mār a.a.

maraba

Ar murābaˁa(t) مرابع z [#rbˁ mufāˁala(t) III msd.] yükü veya işi paylaşma, kâr ve zararın bir payını üstlenerek bir arazi veya sermayeyi işletme Ar rubˁ ربع zçeyrek, dörtte bir

marakas

İsp maracas [çoğ.] İsp maracá su kabağından yapılan bir ritm çalgısı Tupi

maral

Fa marāl مرال zdişi geyik Moğ maral geyik

marangoz

Yun marangón/marangós μαραγγόν/μαραγγός zgemi ahşap ustası Ven marangón 1. dalgıç kuşu, karabatak, 2. gemi ahşap ustası << OLat mergo dalgıç, karabatak Lat mergere, mers- (suya) dalmak