manzum

manyetik

Fransızca magnétique "mıknatıssal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen magnētikós μαγνητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca magnḗtis μαγνήτις z "mıknatıs" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

manyetizma

Fransızca magnétisme "1. mıknatıslanma, 2. (esk.) hipnotizma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca magnētismós μαγνητισμός z "mıknatıslanma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca magnētízō "mıknatıslanmak" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir.

manyeto

Fransızca magnéto sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce magneto sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce magnetoelectric machine "elektrikli mıknatıs makinesi" deyiminden türetilmiştir.

manyok

Fransızca ve İngilizce manioc "kökü yenen bir bitki, kasava" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde aynı anlama gelen mandioca sözcüğünden alıntıdır.

manzara

Arapça nẓr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *manẓara(t) مَنْظَرة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manẓar مَنْظَر z "bakanak, seyir yeri" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça naẓara نَظَرَ z "baktı" fiilinden türetilmiştir.

manzum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

manzum [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
kitâb Türk dilinçe tertîb ola ve bir kaç lafz-ı manzûm ol tertîb üzre düzele.

Köken

Arapça nẓm kökünden gelen manẓūm منظوم z "tanzim edilmiş, düzenlenmiş, dizili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "dizdi, düzdü" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için nazım1 maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

manzume


25.02.2020
manzume

Arapça nẓm kökünden gelen manẓūma(t) "dizili şey, şiirde ölçü veya ritm" sözcüğünden alıntıdır.

mar

Farsça mār مار z "yılan, (mec.) büklüm" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen mār sözcüğünden evrilmiştir.

maraba

Arapça rbˁ kökünden gelen murābaˁa(t) مرابع z "yükü veya işi paylaşma, kâr ve zararın bir payını üstlenerek bir arazi veya sermayeyi işletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rubˁ ربع z "çeyrek, dörtte bir" sözcüğünün mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

marakas

İspanyolca maracas sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca maracá "su kabağından yapılan bir ritm çalgısı" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde bir sözcükten alıntıdır.

maral

Farsça marāl مرال z "dişi geyik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Moğolca maral "geyik" sözcüğünden alıntıdır.