manyetizma

manüel

Fr manuel 1. ele ilişkin, elle yapılan, 2. el kitabı Lat manualis a.a. Lat manus el +al° << HAvr *mh₂-én- (*mán-) a.a.

manüskri

Fr manuscrit elyazması Lat manuscriptus [pp.] § Lat manus el Lat scribere yazmak +()t°

manyak

Fr maniaque saplantılı, deli EYun maniakós μανιακός z EYun mánia μάνια zdelilik +ik°

manyel

Fr manière jest, mimik, davranış << OLat manuarius el hareketi Lat manus el +ari°

manyetik

Fr magnétique mıknatıssal EYun magnētikós μαγνητικός za.a. EYun magnḗtis μαγνήτις zmıknatıs +ik°

manyetizma

"hipnotizma" [ Ömer Seyfettin, 1911]
Efruz Bey manyetizma olmuş gibi iradesinin haricinde bir itaatle [ Cumhuriyet - gazete, 1936]
Manyetizma, Spiritizma, Fakirizma ve İpnotizma hüner ve tecrübelerini "mıknatıslanma" [ Cumhuriyet - gazete, 1967]
Elektrik ve Magnetizma. Ses, Işık ve Atom Fiziği [kitap adı]

Fr magnétisme 1. mıknatıslanma, 2. (esk.) hipnotizma EYun magnētismós μαγνητισμός zmıknatıslanma EYun magnētízō mıknatıslanmak +ism°

 manyetik

Not: Türkçede 1960'lara dek sadece "hipnotizma" anlamı görülür. Fizikteki mıknatıslanma için magnetizm ve magnetizma yazımları tercih edilmiştir.

Benzer sözcükler: magnetizma, manyetize


09.08.2020
manyeto

Fr magnéto İng magneto İng magnetoelectric machine elektrikli mıknatıs makinesi

manyok

Fr/İng manioc kökü yenen bir bitki, kasava Tupi mandioca a.a.

manzara

Ar *manẓara(t) مَنْظَرة z [#nẓr mafˁala(t) iz/m.] ≈ Ar manẓar مَنْظَر zbakanak, seyir yeri Ar naẓara نَظَرَ zbaktı

manzum

Ar manẓūm منظوم z [#nẓm mafˁūl mef.] tanzim edilmiş, düzenlenmiş, dizili Ar naẓama نَظَمَ zdizdi, düzdü

manzume

Ar manẓūma(t) [#nẓm mafˁūla(t) mef. f.] dizili şey, şiirde ölçü veya ritm