mani

mani1

Ar māniˁ مانع z [#mnˁ fāˁil fa.] önleyen, engel olan Ar manaˁa مَنَعَ zyasakladı

mani2

Ar maˁāni معانٍ z [#ˁny mafāˁil çoğ.] anlamlı sözler, vecizeler Ar maˁnā معنىَ z [t.] anlam, anlamlı söz

mani3

Fr manie delilik, cinnet << EYun manía μανία za.a. << HAvr *mn̥-i̯é- düşünce HAvr *men-¹ düşünmek