mango

manga

İtalyanca banco "1. sıra, banko, oturma yeri, 2. eski gemilerde kürekçilerin oturduğu sıra, kürekçi takımı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §65)

mangal

Arapça nḳl kökünden gelen manḳal منقل z "taşıma, taşınır" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳala نقل z "taşıdı" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

manganez

Fransızca manganèse "1. kara magnezyum (16. yy), 2. Alman kimyacı Scheele tarafından keşfedilen metalik element (18. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca manganese "kara magnezyum" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince magnesia sözcüğünden evrilmiştir.

mangır

Arapça nḳr kökünden gelen manḳūr منقور z "sivri uçla oyulmuş, hakkedilmiş, gravürlü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳara نقر z "deldi, (özellikle bakır veya başka metal) oydu, hakketti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mangiz

Türkiye Türkçesi mangır sözcüğünden türetilmiştir.

mango
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1932]
mango tabir edilen meyvadan 200 adedinin ithaline müsaade olunmuştur

Köken

İngilizce mango "bir tür tropik meyve" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Portekizce aynı anlama gelen mango sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Tamilce aynı anlama gelen mangai மாங்காய் z sözcüğünden alıntıdır.


11.04.2019
mani1

Arapça mnˁ kökünden gelen māniˁ مانع z "önleyen, engel olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manaˁa مَنَعَ z "yasakladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

mani2

Arapça ˁny kökünden gelen maˁāni معانٍ z "anlamlı sözler, vecizeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maˁnā معنىَ z "anlam, anlamlı söz" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

mani3

Fransızca manie "delilik, cinnet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen manía μανία z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mn̥-i̯é- "düşünce" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek" kökünden türetilmiştir.

mania

Arapça mnˁ kökünden gelen māniˁa(t) مانعة z "engel olan (şey veya dişi)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māniˁ مانع z "engel" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

manidar

Arapça maˁnā veya maˁnī معني z "anlam" ve Farsça dār دار z "sahibi" sözcüklerinin bileşiğidir.