manga

mandril

Fr/İng mandril köpek başlı maymun ?

manej

Fr manège at eğitimi, at talimi yeri İt maneggio at eğitme § İt mano el (<< Lat manus ) Lat agire, act- eylemek, çalışmak, iş yapmak

manen

Ar maˁnan معنً z [zrf.] anlamca, anlam bakımından Ar maˁnā معنا z [#ˁny] anlam +an

manevi

Ar maˁnawī معنوى z [nsb.] 1. anlama ilişkin, 2. özellikle gizli ve derin anlama ilişkin Ar maˁnā معنىَ z [#ˁny] anlam

manevra

Fr manoeuvre 1. (gemide) dümen tutma, 2. herhangi bir mekanizmayı yönetme OLat manuoperare elle yönetme § Lat manu el ile Lat operari çalıştırmak

manga

[ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, 1560]
başlarda ve kıçlarda ve cenaheynlerde manḳalarda [kürekçi bankolarında] durup [ Kâtip Çelebi, Tuhfetü'l-Kibâr fi Esfârü'l-Bihâr, 1656]
her manḳadan [kürekçi takımından] birer adam çıkub karyeleri ve sevāhili gārete mübāşeret etdiler [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gemiciler mangası: sofra etrafına toplanır gibi karavana başına öbek öbek halka olmak. Cemaat manga olmak: top oturmak.

İt banco 1. sıra, banko, oturma yeri, 2. eski gemilerde kürekçilerin oturduğu sıra, kürekçi takımı (Kaynak: LF sf. §65)

 bank

Not: Esasen bahriye tabiri iken en geç 20. yy başlarında kara kuvvetlerinde de kullanılmaya başlamıştır.

Benzer sözcükler: idam mangası


10.12.2015
mangal

Ar manḳal منقل z [#nḳl mafˁal msd.] taşıma, taşınır Ar naḳala نقل ztaşıdı

manganez

Fr manganèse 1. kara magnezyum (16. yy), 2. Alman kimyacı Scheele tarafından keşfedilen metalik element (18. yy) İt manganese kara magnezyum << OLat magnesia

mangır

Ar manḳūr منقور z [#nḳr mafˁūl mef.] sivri uçla oyulmuş, hakkedilmiş, gravürlü Ar naḳara نقر zdeldi, (özellikle bakır veya başka metal) oydu, hakketti

mangiz

TTü mangır

mango

İng mango bir tür tropik meyve Port mango a.a. Tamil mangai மாங்காய் za.a.