mandolin

mandal2

Yeni Yunanca mantēla veya mantíla "sofra örtüsü" sözcüğünden alıntıdır.

mandalina

Fransızca mandarine "turunçgillerden Çin kökenli bir meyve" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mandarin "Çin yönetici sınıfına mensup kişi" sözcüğünün dişilidir.

mandarin

Fransızca ve İngilizce mandarin "eski Çin'de bürokrat sınıfına mensup kişi, genel olarak seçkin yönetici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce aynı anlama gelen mandarim sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe mantri मन्त्रिन् z "öğütçü, danışman, müsteşar" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe mantrá मन्त्र z "öğüt" sözcüğünden türetilmiştir.

mandepsi

Yeni Yunanca mándepse μάντεψε z "tahmin et" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Yeni Yunanca mandévō μαντεύω z "tahmin etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca manteúō μαντεύω z "kehanet etmek, fal bakmak" fiilinden evrilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca mántis μάντις z "kâhin, falcı" sözcüğünden türetilmiştir.

mandıra

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca mándra μάνδρα z "ağıl, hayvanların kapatıldığı yer" sözcüğünden alıntıdır.

mandolin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1899]
gâh bir mandolin camların arasından birdenbire fırlayarak sizi meshur eder

Köken

İtalyanca mandolino sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mandola "eski bir çalgı" sözcüğünün küçültme halidir.


01.10.2017
mandril

Fransızca ve İngilizce mandril "köpek başlı maymun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

manej

Fransızca manège "at eğitimi, at talimi yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca maneggio "at eğitme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca mano "el" (NOT: İtalyanca sözcük Latince manus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince agire, act- "eylemek, çalışmak, iş yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

manen

Arapça maˁnan معنً z "anlamca, anlam bakımından" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁny kökünden gelen maˁnā معنا z "anlam" fiilinin zarfıdır.

manevi

Arapça maˁnawī معنوى z "1. anlama ilişkin, 2. özellikle gizli ve derin anlama ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁny kökünden gelen maˁnā معنىَ z "anlam" sözcüğünün nisbet halidir.

manevra

Fransızca manoeuvre "1. (gemide) dümen tutma, 2. herhangi bir mekanizmayı yönetme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince manuoperare "elle yönetme" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince manu "el ile" ve Latince operari "çalıştırmak" sözcüklerinin bileşiğidir.