mandarin

mandalina

Fr mandarine [fem.] turunçgillerden Çin kökenli bir meyve Fr mandarin Çin yönetici sınıfına mensup kişi

mandarin

[ H. G. Wells, Cihan Tarihinin Umumi Hatları, 1927]
Çin'de okumayı bilen bir sınıfın, mandaren sınıfının vücude gelmesine sebeb olmuşdur

Fr/İng mandarin eski Çin'de bürokrat sınıfına mensup kişi, genel olarak seçkin yönetici Port mandarim a.a. Sans mantri मन्त्रिन् zöğütçü, danışman, müsteşar Sans mantrá मन्त्र zöğüt

 mantra

Bu maddeye gönderenler: mandalina


10.09.2017