mandıra

mandal1

Yun/EYun mándalos μάνδαλος zkapı ve pencere sürgüsü ≈ Akad mēdelu a.a. Akad edēlu kilitlemek, sürgülemek

mandal2

Yun mantēla/mantíla sofra örtüsü

mandalina

Fr mandarine [fem.] turunçgillerden Çin kökenli bir meyve Fr mandarin Çin yönetici sınıfına mensup kişi

mandarin

Fr/İng mandarin eski Çin'de bürokrat sınıfına mensup kişi, genel olarak seçkin yönetici Port mandarim a.a. Sans mantri मन्त्रिन् zöğütçü, danışman, müsteşar Sans mantrá मन्त्र zöğüt

mandepsi

~? Yun mándepse μάντεψε ztahmin et Yun mandévō μαντεύω ztahmin etmek << EYun manteúō μαντεύω zkehanet etmek, fal bakmak EYun mántis μάντις zkâhin, falcı

mandıra

[TTRum 1530]
mahsūl-i mandra ... mandralık [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Esnāf-ı mandıracıyān: İslāmbolun cānib-i erbaˁasında ve Levend çiftliği karyelerinde cümle iki biŋ mandıradur

Yun/EYun mándra μάνδρα zağıl, hayvanların kapatıldığı yer

Not: Eski Yunanca sözcüğün kökeni belirsizdir. Frisk sf. II.169, Sami dillerinden alıntıyı reddeder. Chant sf. II.663 Anadolu dilleri üzerinde durur.

Benzer sözcükler: madra

Bu maddeye gönderenler: mendirek


09.10.2017
mandolin

İt mandolino [küç.] İt mandola eski bir çalgı +in°2

mandril

Fr/İng mandril köpek başlı maymun ?

manej

Fr manège at eğitimi, at talimi yeri İt maneggio at eğitme § İt mano el (<< Lat manus ) Lat agire, act- eylemek, çalışmak, iş yapmak

manen

Ar maˁnan معنً z [zrf.] anlamca, anlam bakımından Ar maˁnā معنا z [#ˁny] anlam +an

manevi

Ar maˁnawī معنوى z [nsb.] 1. anlama ilişkin, 2. özellikle gizli ve derin anlama ilişkin Ar maˁnā معنىَ z [#ˁny] anlam