mamelek

malzeme

Arapça lzm kökünden gelen mā lazima ما لزم z "gereken şey, gereç" deyiminden alıntıdır.

mama

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) mama "anne, yaşlı kadın" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük ma-ma "emme, emilen şey" çocuk sözünden türetilmiştir.

mamafih

Arapça maˁa mā fihi مع ما فه z "«bununla beraber», her ne ise" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça maˁa "ile, beraber" ve Arapça "ne" ve Arapça fihi "onun içinde" sözcüklerinin bileşiğidir.

mamaliga

Rusça mamalıga мамалыга z "mısır irmiğinden yapılan bir yemek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Rusça sözcük Bulgarca aynı anlama gelen mamaliga мамалига z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Romence aynı anlama gelen mămăligă sözcüğü ile eş kökenlidir.

mambo

İngilizce mambo "Küba kökenli bir dans" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca aynı anlama gelen mambo sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1938, Cachao López, Kübalı müzisyen.) Bu sözcük Kongo dilinde mambo "vecd, kendinden geçerek söylenen söz" sözcüğünden alıntıdır.

mamelek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Anonim Tevarih- Al-i Osman, 1555]
ve māmelekin beğliğe zabt eylediler [varını yoğunu devlet hazinesine zapt ettiler]

Köken

Arapça mā malaka ما ملك z "sahip olduğu şey(ler)" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça mlk kökünden gelen malaka ملك z "sahip idi" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.


06.04.2019
mamul

Arapça ˁml kökünden gelen maˁmūl معمول z "imal edilmiş, işlenmiş, yapılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "işledi, yaptı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mamur

Arapça ˁmr kökünden gelen maˁmūr مَعمور z "imar edilmiş, bayındır, canlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamara عَمَرَ z "can verdi, bayındır kıldı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mamut

Fransızca mammouth "fosil şeklinde bulunan bir tür soyu tükenmiş büyük fil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rusça aynı anlama gelen mamont мамонт z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sibirya dillerinden Ostyak dilinde mamot "yeraltında olan" sözcüğünden alıntıdır.

mana

Arapça ˁny kökünden gelen maˁnā معنىَ z "kastedilen şey, anlam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁanā عَنَا z "1. zahmet ve kaygı verdi; 2. anlam taşıdı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

management

İngilizce management "1. iş idaresi, işletme, 2. müdüriyet" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce manage "yönetmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.