mamelek

malzeme

Ar mā lazima ما لزم z [#lzm] gereken şey, gereç

mama

<< OTü-KT mama anne, yaşlı kadın çoc ma-ma emme, emilen şey

mamafih

Ar maˁa mā fihi مع ما فه z«bununla beraber», her ne ise § Ar maˁa ile, beraber Ar ne Ar fihi onun içinde

mamaliga

≈ Rus mamalıga мамалыга zmısır irmiğinden yapılan bir yemek ≈ Bul mamaliga мамалига za.a. ≈ Romen mămăligă a.a.

mambo

İng mambo Küba kökenli bir dans İsp mambo a.a. (İlk kullanım: 1938, Cachao López, Kübalı müzisyen.) Kikongo mambo vecd, kendinden geçerek söylenen söz

mamelek

[ Anonim Tevarih- Al-i Osman, 1555]
ve māmelekin beğliğe zabt eylediler [varını yoğunu devlet hazinesine zapt ettiler]

Ar mā malaka ما ملك zsahip olduğu şey(ler) Ar malaka ملك z [#mlk] sahip idi

 mülk


06.04.2019
mamul

Ar maˁmūl معمول z [#ˁml mafˁūl mef.] imal edilmiş, işlenmiş, yapılmış Ar ˁamala عمل zişledi, yaptı

mamur

Ar maˁmūr مَعمور z [#ˁmr mafˁūl mef.] imar edilmiş, bayındır, canlı Ar ˁamara عَمَرَ zcan verdi, bayındır kıldı

mamut

Fr mammouth fosil şeklinde bulunan bir tür soyu tükenmiş büyük fil Rus mamont мамонт za.a. Ostyak mamot yeraltında olan

mana

Ar maˁnā معنىَ z [#ˁny mafˁūl mef.] kastedilen şey, anlam Ar ˁanā عَنَا z1. zahmet ve kaygı verdi; 2. anlam taşıdı

management

İng management 1. iş idaresi, işletme, 2. müdüriyet İng manage yönetmek +ment°