mama

maltız

~? İt maltese Maltalı öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltoz

Fr maltose mayalanmış darıdan elde edilen bir şeker Fr malte malt +ose

malul

Ar maˁlūl معلول z [#ˁll mafˁūl mef.] sakat, illetli Ar ˁalla عَلَّ zbozuldu, kusurlu idi

malum

Ar maˁlūm معلوم z [#ˁlm mafˁūl mef.] bilinen Ar ˁalama علم zbildi

malzeme

Ar mā lazima ما لزم z [#lzm] gereken şey, gereç

mama

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
mama [[yaşlı kadını çağırmak için söylenir]] TTü: [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
al-ḳābilat [Ar.]: mama ve avırda [ebe] didükleri avrat. TTü: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mama: Çocuk lisanında 1. Anne, valide, nine, 2. yemek, yiyecek.

<< OTü-KT mama anne, yaşlı kadın çoc ma-ma emme, emilen şey


28.05.2015
mamafih

Ar maˁa mā fihi مع ما فه z«bununla beraber», her ne ise § Ar maˁa ile, beraber Ar ne Ar fihi onun içinde

mamaliga

≈ Rus mamalıga мамалыга zmısır irmiğinden yapılan bir yemek ≈ Bul mamaliga мамалига za.a. ≈ Romen mămăligă a.a.

mambo

İng mambo Küba kökenli bir dans İsp mambo a.a. (İlk kullanım: 1938, Cachao López, Kübalı müzisyen.) Kikongo mambo vecd, kendinden geçerek söylenen söz

mamelek

Ar mā malaka ما ملك zsahip olduğu şey(ler) Ar malaka ملك z [#mlk] sahip idi

mamul

Ar maˁmūl معمول z [#ˁml mafˁūl mef.] imal edilmiş, işlenmiş, yapılmış Ar ˁamala عمل zişledi, yaptı