malzeme

malta

Malta "Akdeniz'de bir ada" özel adından türetilmiştir.

maltız

İtalyanca maltese "Maltalı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. İtalyanca sözcük Malta "Akdeniz'de bir ada" özel adından türetilmiştir.

maltoz

Fransızca maltose "mayalanmış darıdan elde edilen bir şeker" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca malte "malt" sözcüğünden +ose ekiyle türetilmiştir.

malul

Arapça ˁll kökünden gelen maˁlūl معلول z "sakat, illetli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalla عَلَّ z "bozuldu, kusurlu idi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

malum

Arapça ˁlm kökünden gelen maˁlūm معلوم z "bilinen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalama علم z "bildi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

malzeme
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mālezim: quod necessarius est [gerekli olan şey] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mālezim yahud mālezime (ze'nin fethiyle galattır ['malzeme' yanlıştır])

Köken

Arapça lzm kökünden gelen mā lazima ما لزم z "gereken şey, gereç" deyiminden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için lüzum maddesine bakınız.


02.09.2014
mama

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) mama "anne, yaşlı kadın" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük ma-ma "emme, emilen şey" çocuk sözünden türetilmiştir.

mamafih

Arapça maˁa mā fihi مع ما فه z "«bununla beraber», her ne ise" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça maˁa "ile, beraber" ve Arapça "ne" ve Arapça fihi "onun içinde" sözcüklerinin bileşiğidir.

mamaliga

Rusça mamalıga мамалыга z "mısır irmiğinden yapılan bir yemek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Rusça sözcük Bulgarca aynı anlama gelen mamaliga мамалига z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Romence aynı anlama gelen mămăligă sözcüğü ile eş kökenlidir.

mambo

İngilizce mambo "Küba kökenli bir dans" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca aynı anlama gelen mambo sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1938, Cachao López, Kübalı müzisyen.) Bu sözcük Kongo dilinde mambo "vecd, kendinden geçerek söylenen söz" sözcüğünden alıntıdır.

mamelek

Arapça mā malaka ما ملك z "sahip olduğu şey(ler)" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça mlk kökünden gelen malaka ملك z "sahip idi" fiilinden türetilmiştir.