malzeme

malta

öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltız

~? İt maltese Maltalı öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltoz

Fr maltose mayalanmış darıdan elde edilen bir şeker Fr malte malt +ose

malul

Ar maˁlūl معلول z [#ˁll mafˁūl mef.] sakat, illetli Ar ˁalla عَلَّ zbozuldu, kusurlu idi

malum

Ar maˁlūm معلوم z [#ˁlm mafˁūl mef.] bilinen Ar ˁalama علم zbildi

malzeme

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mālezim: quod necessarius est [gerekli olan şey] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mālezim yahud mālezime (ze'nin fethiyle galattır ['malzeme' yanlıştır])

Ar mā lazima ما لزم z [#lzm] gereken şey, gereç

 lüzum


02.09.2014
mama

<< OTü-KT mama anne, yaşlı kadın çoc ma-ma emme, emilen şey

mamafih

Ar maˁa mā fihi مع ما فه z«bununla beraber», her ne ise § Ar maˁa ile, beraber Ar ne Ar fihi onun içinde

mamaliga

≈ Rus mamalıga мамалыга zmısır irmiğinden yapılan bir yemek ≈ Bul mamaliga мамалига za.a. ≈ Romen mămăligă a.a.

mambo

İng mambo Küba kökenli bir dans İsp mambo a.a. (İlk kullanım: 1938, Cachao López, Kübalı müzisyen.) Kikongo mambo vecd, kendinden geçerek söylenen söz

mamelek

Ar mā malaka ما ملك zsahip olduğu şey(ler) Ar malaka ملك z [#mlk] sahip idi