malum

malt

Fr malte bira yapımında kullanılan darı Ger *malz- çürüme, gevşeme, yumuşama << HAvr *meld- gevşemek, yumuşamak

malta

öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltız

~? İt maltese Maltalı öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltoz

Fr maltose mayalanmış darıdan elde edilen bir şeker Fr malte malt +ose

malul

Ar maˁlūl معلول z [#ˁll mafˁūl mef.] sakat, illetli Ar ˁalla عَلَّ zbozuldu, kusurlu idi

malum

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ḥallü ḥālin χalḳa maˁlūm eyledi [durumun çözümünü halka bildirdi] malumat [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
dilüm anuŋ maˁlūmātından söze geldi

Ar maˁlūm معلوم z [#ˁlm mafˁūl mef.] bilinen Ar ˁalama علم zbildi

 ilim

Benzer sözcükler: malumat, malumatfüruş


28.04.2015
malzeme

Ar mā lazima ما لزم z [#lzm] gereken şey, gereç

mama

<< OTü-KT mama anne, yaşlı kadın çoc ma-ma emme, emilen şey

mamafih

Ar maˁa mā fihi مع ما فه z«bununla beraber», her ne ise § Ar maˁa ile, beraber Ar ne Ar fihi onun içinde

mamaliga

≈ Rus mamalıga мамалыга zmısır irmiğinden yapılan bir yemek ≈ Bul mamaliga мамалига za.a. ≈ Romen mămăligă a.a.

mambo

İng mambo Küba kökenli bir dans İsp mambo a.a. (İlk kullanım: 1938, Cachao López, Kübalı müzisyen.) Kikongo mambo vecd, kendinden geçerek söylenen söz