maltoz

maliye

Ar (umūr) al-māliyya(t) ماليّة z [fem. nsb.] mal ve gelir işleri Ar māl مال z [#mwl] +īya(t)1

maliyet

Ar *mālīya(t) ماليّة z [msd.] mal oluş Ar māl مال z +īya(t)2

malt

Fr malte bira yapımında kullanılan darı Ger *malz- çürüme, gevşeme, yumuşama << HAvr *meld- gevşemek, yumuşamak

malta

öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltız

~? İt maltese Maltalı öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltoz

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Maltose [Fr.]: arpa şekeri, bira şekeri, maltoz.

Fr maltose mayalanmış darıdan elde edilen bir şeker Fr malte malt +ose

 malt


30.09.2017
malul

Ar maˁlūl معلول z [#ˁll mafˁūl mef.] sakat, illetli Ar ˁalla عَلَّ zbozuldu, kusurlu idi

malum

Ar maˁlūm معلوم z [#ˁlm mafˁūl mef.] bilinen Ar ˁalama علم zbildi

malzeme

Ar mā lazima ما لزم z [#lzm] gereken şey, gereç

mama

<< OTü-KT mama anne, yaşlı kadın çoc ma-ma emme, emilen şey

mamafih

Ar maˁa mā fihi مع ما فه z«bununla beraber», her ne ise § Ar maˁa ile, beraber Ar ne Ar fihi onun içinde