malta

malik

Ar mālik مالك z [#mlk fāˁil fa.] sahip olan, egemen, hükümdar Ar malaka ملك zegemen idi, sahip idi

malikâne

Ar mālik مالك zmülk sahibi +āne

maliye

Ar (umūr) al-māliyya(t) ماليّة z [nsb. f.] mal ve gelir işleri Ar māl مال z [#mwl] +īya(t)1

maliyet

Ar *mālīya(t) ماليّة z [msd.] mal oluş Ar māl مال z +īya(t)2

malt

Fr malte bira yapımında kullanılan darı Ger *malz- çürüme, gevşeme, yumuşama << HAvr *meld- gevşemek, yumuşamak

malta

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
malta taşı [avlu ve bahçelerin zemin kaplamasında kullanılan bir tür yumuşak taş] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
malta muşmulası [malta eriği, eriobotrys japonica] "... taşla kaplı hapishane avlusu" [ Cumhuriyet - gazete, 1970]
izmaritini maltaya hırsla fırlattı, acı sarı yılan gibi ayaklandı

öz Malta Akdeniz'de bir ada

Not: Malta eriği “taşlık ağacı” anlamında olmalıdır. Japonya kökenli olan ağaç Türkiye'ye 19. yy'ın ikinci yarısında Amerika'dan ithal edilmiş ve rüzgârdan etkilendiği için genellikle avlulara dikilmiştir. Malta adasıyla ilgisi meçhuldür. ● "Hapishane avlusu" anlamında malta'nın kaynağı anlaşılamadı.

Bu maddeye gönderenler: maltız


16.08.2017
maltız

~? İt maltese Maltalı öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltoz

Fr maltose mayalanmış darıdan elde edilen bir şeker Fr malte malt +ose

malul

Ar maˁlūl معلول z [#ˁll mafˁūl mef.] sakat, illetli Ar ˁalla عَلَّ zbozuldu, kusurlu idi

malum

Ar maˁlūm معلوم z [#ˁlm mafˁūl mef.] bilinen Ar ˁalama علم zbildi

malzeme

Ar mā lazima ما لزم z [#lzm] gereken şey, gereç