maltız

malikâne

Ar mālik مالك zmülk sahibi +āne

maliye

Ar (umūr) al-māliyya(t) ماليّة z [fem. nsb.] mal ve gelir işleri Ar māl مال z [#mwl] +īya(t)1

maliyet

Ar *mālīya(t) ماليّة z [msd.] mal oluş Ar māl مال z +īya(t)2

malt

Fr malte bira yapımında kullanılan darı Ger *malz- çürüme, gevşeme, yumuşama << HAvr *meld- gevşemek, yumuşamak

malta

öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltız

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
maltız: Maltalı. "sabit mangal, közlük" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
beton maltız ocaklı bir mutfak

~? İt maltese Maltalı öz Malta Akdeniz'de bir ada

 malta

Not: "Sabit mangal" anlamının kaynağı anlaşılamadı.


30.07.2015
maltoz

Fr maltose mayalanmış darıdan elde edilen bir şeker Fr malte malt +ose

malul

Ar maˁlūl معلول z [#ˁll mafˁūl mef.] sakat, illetli Ar ˁalla عَلَّ zbozuldu, kusurlu idi

malum

Ar maˁlūm معلوم z [#ˁlm mafˁūl mef.] bilinen Ar ˁalama علم zbildi

malzeme

Ar mā lazima ما لزم z [#lzm] gereken şey, gereç

mama

<< OTü-KT mama anne, yaşlı kadın çoc ma-ma emme, emilen şey