maliyet

mali

Ar mālī مالى z [nsb.] mala veya paraya ilişkin Ar māl مال z [#mwl t.]

malihülya

Ar māliχūliyā مالخوليا z1. melankoli, kara sevda, 2. karanlık düşünce, endişe EYun melanχolía μελανχολία za.a.

malik

Ar mālik مالك z [#mlk fāˁil fa.] sahip olan, egemen, hükümdar Ar malaka ملك zegemen idi, sahip idi

malikâne

Ar mālik مالك zmülk sahibi +āne

maliye

Ar (umūr) al-māliyya(t) ماليّة z [fem. nsb.] mal ve gelir işleri Ar māl مال z [#mwl] +īya(t)1

maliyet

"mala ilişkin (sıfat)" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
mālī faem. [dişil hali] māliye, māliyet: Ad opes divitesve pertinens [mala ve gelire ilişkin] YO: "... mal oluş bedeli (isim)" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
köylü, mahsulünü çok kere maliyet fiatına bile tekabül etmeyen bir ekmek parası mukabilinde

Ar *mālīya(t) ماليّة z [msd.] mal oluş Ar māl مال z +īya(t)2

 mal

Not: Arapça tek sözcük Türkçede nisbet sıfatı anlamında maliyye, masdar anlamında maliyet olarak söylenir. Birinci biçim Türkçede 20. yy'a doğru ad anlamı kazanmıştır. Bkz. maliye.

Benzer sözcükler: maliyet unsuru, maliyetine satış, maliyetli


05.04.2019
malt

Fr malte bira yapımında kullanılan darı Ger *malz- çürüme, gevşeme, yumuşama << HAvr *meld- gevşemek, yumuşamak

malta

öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltız

~? İt maltese Maltalı öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltoz

Fr maltose mayalanmış darıdan elde edilen bir şeker Fr malte malt +ose

malul

Ar maˁlūl معلول z [#ˁll mafˁūl mef.] sakat, illetli Ar ˁalla عَلَّ zbozuldu, kusurlu idi