maliye

malez

?

mali

Ar mālī مالى z [nsb.] mala veya paraya ilişkin Ar māl مال z [#mwl t.]

malihülya

Ar māliχūliyā مالخوليا z1. melankoli, kara sevda, 2. karanlık düşünce, endişe EYun melanχolía μελανχολία za.a.

malik

Ar mālik مالك z [#mlk fāˁil fa.] sahip olan, egemen, hükümdar Ar malaka ملك zegemen idi, sahip idi

malikâne

Ar mālik مالك zmülk sahibi +āne

maliye

"sıfat" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
mālī faem. [dişil hali] māliye, māliyet: Ad opes divitesve pertinens [mala ve gelire ilişkin] YO: "... isim" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
māliye: Vāridāt ve masārifāt umuru [gelir ve gider işleri], hazine işi.

Ar (umūr) al-māliyya(t) ماليّة z [nsb. f.] mal ve gelir işleri Ar māl مال z [#mwl] +īya(t)1

 mal

Not: Arapça nisbet sıfatı geç dönem Osmanlı kullanımında umūr-i māliye deyiminden krasis yoluyla kolektif ad işlevi kazanmıştır.

Benzer sözcükler: maliye bakanı, maliyeci


05.04.2019
maliyet

Ar *mālīya(t) ماليّة z [msd.] mal oluş Ar māl مال z +īya(t)2

malt

Fr malte bira yapımında kullanılan darı Ger *malz- çürüme, gevşeme, yumuşama << HAvr *meld- gevşemek, yumuşamak

malta

öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltız

~? İt maltese Maltalı öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltoz

Fr maltose mayalanmış darıdan elde edilen bir şeker Fr malte malt +ose