malik

malayani

Ar mā lā yaˁnī ما لا يعنى zanlamı olmayan § Ar مَا zne Ar لَا zdeğil Ar yaˁnī يَعْنِى zanlamı var, ... demektir

maldon

Fr maldonne iskambilde yanlış kâğıt verme § Fr mal kötü, bozuk (<< Lat malus kötü ) Fr donner vermek

malez

?

mali

Ar mālī مالى z [nsb.] mala veya paraya ilişkin Ar māl مال z [#mwl t.]

malihülya

Ar māliχūliyā مالخوليا z1. melankoli, kara sevda, 2. karanlık düşünce, endişe EYun melanχolía μελανχολία za.a.

malik

[ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
mālik eydür akçam azdur nidelüm / anlar eydür ne virirseŋ alalum

Ar mālik مالك z [#mlk fāˁil fa.] sahip olan, egemen, hükümdar Ar malaka ملك zegemen idi, sahip idi

 mülk


06.11.2014
malikâne

Ar mālik مالك zmülk sahibi +āne

maliye

Ar (umūr) al-māliyya(t) ماليّة z [fem. nsb.] mal ve gelir işleri Ar māl مال z [#mwl] +īya(t)1

maliyet

Ar *mālīya(t) ماليّة z [msd.] mal oluş Ar māl مال z +īya(t)2

malt

Fr malte bira yapımında kullanılan darı Ger *malz- çürüme, gevşeme, yumuşama << HAvr *meld- gevşemek, yumuşamak

malta

öz Malta Akdeniz'de bir ada