malikâne

maldon

Fr maldonne iskambilde yanlış kâğıt verme § Fr mal kötü, bozuk (<< Lat malus kötü ) Fr donner vermek

malez

?

mali

Ar mālī مالى z [nsb.] mala veya paraya ilişkin Ar māl مال z [#mwl t.]

malihülya

Ar māliχūliyā مالخوليا z1. melankoli, kara sevda, 2. karanlık düşünce, endişe EYun melanχolía μελανχολία za.a.

malik

Ar mālik مالك z [#mlk fāˁil fa.] sahip olan, egemen, hükümdar Ar malaka ملك zegemen idi, sahip idi

malikâne

"mülk olarak (zarf)" [MühD 1564]
defter-i cedîdde dahı nısf mâlikâne yazılup [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mālikāne: Bir memur veya zabit veya emekdara mülk gibi tasarruf etmek üzere verilen arazi ve çiftlik ve sair irat

Ar mālik مالك zmülk sahibi +āne

 mülk

Not: Arapça isimden Farsça kurala göre yapılan zarf iken geç dönem Osmanlıcada isim anlamı kazanmıştır.


06.04.2019
maliye

Ar (umūr) al-māliyya(t) ماليّة z [fem. nsb.] mal ve gelir işleri Ar māl مال z [#mwl] +īya(t)1

maliyet

Ar *mālīya(t) ماليّة z [msd.] mal oluş Ar māl مال z +īya(t)2

malt

Fr malte bira yapımında kullanılan darı Ger *malz- çürüme, gevşeme, yumuşama << HAvr *meld- gevşemek, yumuşamak

malta

öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltız

~? İt maltese Maltalı öz Malta Akdeniz'de bir ada