maldon

malafat

İtalyanca maglio (di) fattura "torna çekici" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca maglio "çekiç" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen malleus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve İtalyanca fattura "imalat, yapım, tornacılık terimi" sözcüklerinin bileşiğidir.

malak

Türkiye Türkçesi balak "hayvan yavrusu" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi bala "yavru, küçük" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir.

malakit

Fransızca malachite "yeşil renkli bir tür yarı değerli taş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen molochites veya malachites sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca malaχḗ μαλαχή z "ebegümeci" sözcüğünden +ite ekiyle türetilmiştir.

malarya

İtalyanca malaria "sıtma" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca mal "kötü" ve İtalyanca aria "hava" sözcüklerinin bileşiğidir.

malayani

Arapça mā lā yaˁnī ما لا يعنى z "anlamı olmayan" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça مَا z "ne" ve Arapça لَا z "değil" ve Arapça yaˁnī يَعْنِى z "anlamı var, ... demektir" sözcüklerinin bileşiğidir.

maldon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
maldon: Oyun kâğıtlarının karmakarışık surette tevzii.

Köken

Fransızca maldonne "iskambilde yanlış kâğıt verme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mal "kötü, bozuk" (NOT: Bu sözcük Latince malus "kötü" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca donner "vermek" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için malarya, data maddelerine bakınız.


30.09.2017
malez

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

mali

Arapça mālī مالى z "mala veya paraya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mwl kökünden gelen māl مال z sözcüğünün nisbet halidir.

malihülya

Arapça māliχūliyā مالخوليا z "1. melankoli, kara sevda, 2. karanlık düşünce, endişe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen melanχolía μελανχολία z sözcüğünden alıntıdır.

malik

Arapça mlk kökünden gelen mālik مالك z "sahip olan, egemen, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "egemen idi, sahip idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

malikâne

Arapça mālik مالك z "mülk sahibi" sözcüğünden +āne ekiyle türetilmiştir.