malak

makûs

Ar maˁkūs مَعكوس z [#ˁks mafˁūl mef.] tersine dönmüş, devrik, aksi Ar ˁakasa عَكَسَ zyansıdı, aksetti

makyaj

Fr maquillage boya ve güzellik malzemeleriyle görüntüsünü değiştirme Fr maquiller boyamak, süsleyerek değişik hale sokmak +age Hol maken yapmak << Ger *makōn a.a.

mal

Ar māl مال z [#mwl faˁl ] menkul varlık, davar, zenginlik, servet << Ar mawāli موالٍ z [#wly mafāˁil çoğ.] sahip olunanlar, yönetilenler

mala

Fa māle ماله z [pp.] ekincilerin tarla düzledikleri sürgü, cila fırçası, mala Fa/OFa mālīdan, māl- ماليدن, مال zsürmek, oğmak, silmek +a

malafat

İt maglio (di) fattura torna çekici § İt maglio çekiç (<< Lat malleus a.a. ) İt fattura imalat, yapım, tornacılık terimi

malak

balak "manda yavrusu" [ Şer'iye Sicilleri, <1600]
çarşamba bazarında nāḥaḳ yire benüm balağım yitirdiŋ deyü bir gök bez kavtanum çıkarup cebren aldı [ Şer'iye Sicilleri, <1600]
iki öküz ve iki buzağılı inek ve bir düge ve bir kömüş malağı

<< TTü balak hayvan yavrusu TTü bala yavru, küçük +Ak

 bala

Not: Karş. Eren sf. 286. Önseste /b/ > /m/ evrimi Anadolu ağızlarında tipiktir. Karş. makara, meşe, meyan1. Ayrıca içseste burunsul içeren örneklerden manga, menekşe, menteşe.


23.06.2015
malakit

Fr malachite yeşil renkli bir tür yarı değerli taş Lat molochites/malachites a.a. EYun malaχḗ μαλαχή zebegümeci +ite

malarya

İt malaria sıtma § İt mal [fem.] kötü İt aria hava

malayani

Ar mā lā yaˁnī ما لا يعنى zanlamı olmayan § Ar مَا zne Ar لَا zdeğil Ar yaˁnī يَعْنِى zanlamı var, ... demektir

maldon

Fr maldonne iskambilde yanlış kâğıt verme § Fr mal kötü, bozuk (<< Lat malus kötü ) Fr donner vermek

malez

?