malafat

makule

Ar maḳūla(t) مقولة z [#ḳwl mafˁūla(t) mef. fem.] 1. (bir nesne hakkında) söylenen şey, 2. felsefede kategori, cins Ar ḳāla قال zsöyledi

makûs

Ar maˁkūs مَعكوس z [#ˁks mafˁūl mef.] tersine dönmüş, devrik, aksi Ar ˁakasa عَكَسَ zyansıdı, aksetti

makyaj

Fr maquillage boya ve güzellik malzemeleriyle görüntüsünü değiştirme Fr maquiller boyamak, süsleyerek değişik hale sokmak +age Hol maken yapmak << Ger *makōn a.a.

mal

Ar māl مال z [#mwl faˁl ] menkul varlık, davar, zenginlik, servet << Ar mawāli موالٍ z [#wly mafāˁil çoğ.] sahip olunanlar, yönetilenler

mala

Fa māle ماله z [pp.] ekincilerin tarla düzledikleri sürgü, cila fırçası, mala Fa/OFa mālīdan, māl- ماليدن, مال zsürmek, oğmak, silmek +a

malafat

"bir demirci aleti" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
perçīn çekici ve iş çekicleri ve işkence malafa ve baskı ve kemendler ile "... erkek cinsel organı (argo)" [DevArg 1980]
Malafa: Erkek tenasül organı. [ Ekşi Sözlük, 2004]
malafat: kılıfın içine giren her şey. freze tezgahında kılıfın içine girip çıkan bir parça, mil. çağrışımı oldukça zengin bir sözcüktür; motorda piston, ağızda sigara; erkek cinsel organını ifade etmek için kullanılırsa da, skalada zekerden bir boy büyüğü, eşşeğinkine yakın büyüklükte olanlar için kullanılmalıdır.

İt maglio (di) fattura torna çekici § İt maglio çekiç (<< Lat malleus a.a. ) İt fattura imalat, yapım, tornacılık terimi

 fatura

Not: Güncel anlamı "torna tezgâhında kılıfın içine girip çıkan parça"dır. Evliya Çelebi zamanında bir tür çekiç veya çekice benzer alet olduğu anlaşılıyor.


25.02.2019
malak

<< TTü balak hayvan yavrusu TTü bala yavru, küçük +Ak

malakit

Fr malachite yeşil renkli bir tür yarı değerli taş Lat molochites/malachites a.a. EYun malaχḗ μαλαχή zebegümeci +ite

malarya

İt malaria sıtma § İt mal [fem.] kötü İt aria hava

malayani

Ar mā lā yaˁnī ما لا يعنى zanlamı olmayan § Ar مَا zne Ar لَا zdeğil Ar yaˁnī يَعْنِى zanlamı var, ... demektir

maldon

Fr maldonne iskambilde yanlış kâğıt verme § Fr mal kötü, bozuk (<< Lat malus kötü ) Fr donner vermek