makber

makara

Arapça bkr kökünden gelen bakara(t) بكرة z "1. deve yavrusu, tosun, 2. makara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bakr بكر z "deve yavrusu, tosun" sözcüğü ile eş kökenlidir.

makarna

İtalyanca macaroni "bir tür yuvarlak erişte" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca maccarone "[esk. maccherone] bir tür hamur işi, bademli kurabiye" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

makaron

Fransızca macaron "badem ve yumurta akından yapılan kurabiye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen maccarone sözcüğünden alıntıdır.

makas

Arapça ḳṣṣ kökünden gelen miḳāṣṣ مقاص z "kırpma aleti, makas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣṣa قصّ z "kırptı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.

makat

Arapça ḳˁd kökünden gelen maḳˁad مَقْعَد z "oturma yeri, oturak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaˁada قَعَدَ z "oturdu" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

makber
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Lugat-i Halimi, 1477]
mergzen & merzgen [Fa.]: maḳbere [ Meninski, Thesaurus, 1680]
makperet: kabr, mezar... makpereci, makperelik [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
makbere: Kabir mahalli, kabristan. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
makber & makbere: mezarlık

Köken

Arapça ḳbr kökünden gelen maḳbara(t) مقبرة z "gömme yeri, mezar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabara قَبَرَ z "gömdü" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

Daha fazla bilgi için kabir maddesine bakınız.


18.09.2017
makbul

Arapça ḳbl kökünden gelen maḳbūl مقبول z "kabul edilen, benimsenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabila قبل z "kabul etti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

makbuz

Arapça ḳbḍ kökünden gelen maḳbūḍ مقبوض z "tutulan, tutulmuş veya alınmış olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabaḍa قبض z "tuttu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

makes

Arapça ˁks kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *maˁkas مَعْكَس z "yansıma, yansıma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁakasa عَكَسَ z "yansıdı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

maket

Fransızca maquette sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca macchietta "küçük çizim, taslak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca macchia "leke, benek, küçük şey" sözcüğünün küçültme halidir. İtalyanca sözcük Latince macula "leke" sözcüğünden evrilmiştir.

maki

Fransızca maquis "Akdeniz tipi çalılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca macchia "1. leke, alaca, 2. çalı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince macula "leke, benek" sözcüğünden evrilmiştir.