makale

majör

Fransızca majeur "1. büyük, daha büyük, 2. müzikte büyük beşli aralışa dayanan dizi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince maior "daha büyük, çok büyük" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *mag-ior biçiminden evrilmiştir.

majüskül

Fransızca majuscule "Latin alfabesinde büyük harf" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince maiusculus "büyükçe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince maius "daha büyük" sözcüğünün küçültme halidir.

makabl

Arapça mā ḳabl ما قبل z "önceki, öndeki" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ḳabl قَبْل z "ön (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ḳabala قَبَلَ z "yöneldi" fiilinden türetilmiştir.

makadam

Fransızca ve İngilizce macadam "yol kaplaması olarak kullanılan mıcır" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük John L. MacAdam "İskoçyalı mühendis (1756-1836)" özel adından türetilmiştir.

makak

Fransızca macaque "bir maymun türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Portekizce macaco sözcüğünden alıntıdır.

makale
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"söz, nutuk" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
Yeni Osmanlıca: "gazete yazısı" [ Mecmua-i Fünun (dergi), 1863]
menfaat-ı umumiyye sandıklarına dair mukaddemce Ceride-i Havadis'de neşr olunan bir makale ile

Köken

Arapça ḳwl kökünden gelen maḳāla(t) مقالة z "söz, nutuk, anlatı, vecize" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāla قال z "dedi, söyledi" fiilinin faˁāla(t) vezninde ismi merresidir.

Daha fazla bilgi için kavil maddesine bakınız.

Ek açıklama

Güncel anlamı 19. yy ikinci yarısında gazete kullanımından doğmuştur. Esasen "söz" demektir.


14.11.2017
makam

Arapça ḳwm kökünden gelen maḳām مقام z "1. durma yeri, mevki, konak, konut, 2. müzikte dizinin son perdesi, melodik dizi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāma قَامَ z "durdu" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

makara

Arapça bkr kökünden gelen bakara(t) بكرة z "1. deve yavrusu, tosun, 2. makara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bakr بكر z "deve yavrusu, tosun" sözcüğü ile eş kökenlidir.

makarna

Yeni Yunanca makarónia μακαρόνια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İtalyanca maccheroni "yuvarlak erişte" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca maccarone "[esk. maccherone] bir tür hamur işi, bademli kurabiye" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

makaron

Fransızca macaron "badem ve yumurta akından yapılan kurabiye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen maccarone sözcüğünden alıntıdır.

makas

Arapça ḳṣṣ kökünden gelen miḳāṣṣ مقاص z "kırpma aleti, makas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣṣa قصّ z "kırptı" fiilinin mifˁāl vezninde alet adııdır.