mahluk

mahiyet

Ar māhiyya(t) ماهيّة z [y. msd.] «ne-lik», nitelik Ar mā huwa ما هو zo nedir? +īya(t)2

mahkeme

Ar maḥkama(t) محكمة z [#ḥkm mafˁala(t) iz/m.] yargı eylemi veya yargı yeri Ar ḥakama حَكَمَ zyargıladı

mahkûm

Ar maḥkūm محكوم z [#ḥkm mafˁūl mef.] yargılanan, yargılanmış, birinin egemenliğinde olan Ar ḥakama حَكَمَ zyargıladı

mahlas

Ar maχlaṣ مخلص z [#χlṣ mafˁal iz/m.] 1. kurtuluş yeri, sığınak, 2. şiirde takma ad, şiirin son beytinde şairin kendi adını anması Ar χalaṣa خلص zkurtuldu

mahlep

Ar maḥlab محلب z [#ḥlb] kiraza benzer bir meyve ve ağacı, prunus mahaleb ≈? Ar ḥalab حلب zsüt

mahluk

"yaratık" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
dört bölük maχlūḳ yaratdı ol ilāh (...) cemˁ kıldı maχlūḳātuŋ kamusın "... yaratılmış" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
eyitgil kim ḳurˀān maχlūḳdur

Ar maχlūḳ مخلوق z [#χlḳ mafˁūl mef.] yaratılmış olan, yaratık Ar χalaḳa خَلَقَ zyarattı

 halk2

Benzer sözcükler: mahlûk, mahlukat


20.07.2015
mahlul

Ar maḥlūl محلول z [#ḥll mafˁūl mef.] çözülmüş, çözük, (mec.) izinli Ar ḥalla حلّ zçözdü

mahmude

Ar maḥmūda(t) محمودة z [#ḥmd mafˁūla(t) mef. fem.] bir çiçek, convolvulus scammonia

mahmur

Ar maχmūr مخمور z [#χmr mafˁūl mef.] içkili, sarhoş Ar χamr خمر zmayalanmış içki, şarap

mahmuz

Ar mihmaz/mihmāz مهمز/مهماز z [#hmz mifˁal ia.] dürtme aracı, hayvanı dürtmek için çizmeye takılan sivri nesne Ar hamaza همز zdürttü, mahmuzladı

mahpes

Ar maḥbas محبس z [#ḥbs mafˁal iz/m.] hapishane Ar ḥabasa hapsetti