mahfuz

mahdum

Arapça χdm kökünden gelen maχdūm مخدوم z "kendisine hizmet edilen, efendi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χadama خدم z "hizmet etti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mahdut

Arapça ḥdd kökünden gelen maḥdūd محدود z "sınırlanmış, sınırlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadda حَدَّ z "kısıtladı, yasakladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mahfaza

Arapça ḥfẓ kökünden gelen maḥfaẓa(t) محفظة z "saklama yeri, kutu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥafaẓa حفظ z "sakladı" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mahfi

Arapça χfy kökünden gelen maχfi مخفٍ z "gizli, saklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χafā خَفَا z "gizlendi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mahfil

Arapça ḥfl kökünden gelen maḥfil محفل z "toplanma yeri, selamlık, ziyaretçi kabul yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥafala حفل z "toplantı yaptı, topluca kutladı" fiilinin mafˁil vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mahfuz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Seyf-i Sarayî, Gülistan tercümesi, 1391]

Köken

Arapça ḥfẓ kökünden gelen maḥfūẓ محفوظ z "korunan, saklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥafaẓa حفظ z "korudu, sakladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için hıfz maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mahfuze


02.09.2017
mahi

Farsça māhī ماهى z "1. aya ait, 2. balık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça māh "ay" sözcüğünden türetilmiştir.

mahir

Arapça mhr kökünden gelen māhir ماهر z "becerikli, yetenekli" sözcüğünden alıntıdır.

mahiyet

Arapça māhiyya(t) ماهيّة z "«ne-lik», nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mā huwa ما هو z "o nedir?" sözcüğünün masdarıdır.

mahkeme

Arapça ḥkm kökünden gelen maḥkama(t) محكمة z "yargı eylemi veya yargı yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حَكَمَ z "yargıladı" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mahkûm

Arapça ḥkm kökünden gelen maḥkūm محكوم z "yargılanan, yargılanmış, birinin egemenliğinde olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حَكَمَ z "yargıladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.