mah

mağfiret

Ar maġfira(t) مَغْفِرة z [#ġfr mafˁila(t) msd.] bağışlama, esirgeme Ar ġafara غَفَرَ zbağışladı, esirgedi

mağlup

Ar maġlūb مغلوب z [#ġlb mafˁūl mef.] yenilmiş Ar ġalaba غَلَبَ züstün idi, üstün geldi

mağrip

Ar maġrib مغرب z [#ġrb mafˁil iz/m.] batı, özellikle İslam dünyasının batı ucundaki Fas-Cezayir ülkeleri Ar ġaraba غرب z(güneş) battı

mağrur

Ar maġrūr مغرور z [#ġrr mafˁūl mef.] aldatılmış, kanmış Ar ġarra غرّ zaldattı

mağşuş

Ar maġşūş مغشوش z [#ġşş mafˁūl mef.] hileli, sahte Ar ġaşşa غَشَّ zkandırdı, sahtecilik yaptı

mah

[ Codex Cumanicus, 1303]
mens - Fa: may - Tr: ay [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bu rūz u hefte, māh u sāl [gün ve hafta, ay ve yıl]

Fa/OFa māh/mah مه/ماه zay (gök cismi ve süre birimi) ≈ Ave māh-, gen. māŋhō a.a. << HAvr *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) a.a. HAvr *meh₁- (*mē-)

Not: Aynı HAvr kökten Sans mās, EYun mēn, Lat mēns, Lith mēnu-/menesis, İng moon ve month, Alm Mond ve Monat "ay". Barth sf. 1170, Pokorny sf. 731.

Benzer sözcükler: meh, mehlika, mehpare, mehru, mehveş, mihrümah

Bu maddeye gönderenler: belma, mahi, mahya, mehtap (maytap), meniskus (menopoz), menstrual (sömestr)


13.05.2015
mahal

Ar maḥall محلّ z [#ḥll mafˁal iz/m.] konaklama yeri, konak, durak Ar ḥalla حلّ zkondu

mahalle

Ar maḥalla(t) محلّة z [#ḥll mafˁala(t) iz/m.] konaklama yeri, konak, durak Ar ḥalla حلّ zkondu

maharet

Ar mahāra(t) مهارة z [#mhr faˁāla(t) mr.] beceri, beceriklilik Ar mahara مهر zbecerikli idi

mahbup

Ar maḥbūb محبوب z [#ḥbb mafˁūl mef.] sevilen, sevgili Ar ḥabba حَبَّ zsevdi, dost oldu

mahcur

Ar maḥcūr محجور z [#ḥcr mafˁūl mef.] yasaklı, hacir altında olan