magma

mafsal

Arapça fṣl kökünden gelen mafṣil مفصل z "eklem, iki şeyin ayrışma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṣala فَصَلَ z "ayırdı" fiilinin mafˁil vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mafya

İt (Sic) mafia "gizli bir örgüt" sözcüğünden alıntıdır.

maganda

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

magazin

İngilizce magazine "1. mağaza, depo, 2. dergi, mecmua" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca magasin "ambar, depo, mağaza" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Venedikçe magazín "gemi ambarı" sözcüğünden alıntıdır.

magenta

Fransızca magenta "bir tür kırmızı anilin boya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Magenta "İtalya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

magma
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Türk Dili - dergi, 1936]
magmatik [ Kaynakça yok, 1946]
Anadolu krom cevherlerinin istihalesi ve bunların magmatik oluşlarla ilgisi: MTA Enstitüsü Yayını

Köken

Yeni Latince magma "1. macun, hamur, 2. yeryüzünün iç tabakasını oluşturan erimiş kütle" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca mágma μάγμα z "macun, hamur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mássō, mag- μάσσω, μαγ- z "hamur yoğurmak, şekil vermek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mh₂ḱ-i̯e- (*maḱ-i̯e-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meh₂ḱ- (*māḱ-) "yoğurmak, şekil vermek, yapmak" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için maç maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

magmatik


14.11.2019
magnet

İngilizce magnet "mıknatıs" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen magnḗtis (líthos) μαγνήτις λίθος z sözcüğünden alıntıdır.

magnezyum

Yeni Latince magnesium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1755 Joseph Black, İng. kimyacı.) Latince sözcük Geç Latince magnesia "magnezyum oksit minerali" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca magnḗtis μαγνήτις z "mıknatıs" sözcüğünden türetilmiştir.

mağara

Arapça ġwr kökünden gelen aynı anlama gelen maġāra(t) مغارة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāra غَارَ z "daldı, çukur idi" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mağaza

Yeni Yunanca magaziá μαγαζιά z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca magazí μαγαζί z "ambar, gemilerde ticari eşya deposu" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Venedikçe aynı anlama gelen magazín sözcüğü ile eş kökenlidir. Venedikçe sözcük Arapça χzn kökünden gelen maχāzin مخازن z "mahzenler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maχzan مخزن z "mahzn" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

mağdur

Arapça ġdr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *maġdūr مغدور z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġadara غدر z "zulmetti, kıydı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.