magenta

mafiş

Ar mā fihi şayˀ ما فه شىء zhiçbir şey yok

mafsal

Ar mafṣil مفصل z [#fṣl mafˁil iz/m.] eklem, iki şeyin ayrışma yeri Ar faṣala فَصَلَ zayırdı

mafya

İt (Sic) mafia gizli bir örgüt

maganda

?

magazin

İng magazine 1. mağaza, depo, 2. dergi, mecmua Fr magasin ambar, depo, mağaza Ven magazín gemi ambarı

magenta

[ Milliyet - gazete, 1994]
lazer yazıcıda milyonlarca renk yaratılması için dört renk (mavi, magenta, sarı ve siyah) toner (...) kullanılıyor

Fr magenta bir tür kırmızı anilin boya öz Magenta İtalya'da bir kent

Not: 1859 Magenta muharebesinden kısa bir süre sonra keşfedildiği ve kan rengine benzediği için.


13.01.2015
magma

YLat magma 1. macun, hamur, 2. yeryüzünün iç tabakasını oluşturan erimiş kütle EYun mágma μάγμα zmacun, hamur EYun mássō, mag- μάσσω, μαγ- zhamur yoğurmak, şekil vermek +ma(t) << HAvr *mh₂ḱ-i̯e- (*maḱ-i̯e-) HAvr *meh₂ḱ- (*māḱ-) yoğurmak, şekil vermek, yapmak

magnet

İng magnet mıknatıs EYun magnḗtis (líthos) μαγνήτις λίθος za.a.

magnezyum

YLat magnesium bir element (İlk kullanım: 1755 Joseph Black, İng. kimyacı.) OLat magnesia magnezyum oksit minerali +ium EYun magnḗtis μαγνήτις zmıknatıs

mağara

Ar maġāra(t) مغارة z [#ġwr mafˁala(t) iz/m.] a.a. Ar ġāra غَارَ zdaldı, çukur idi

mağaza

Yun magaziá μαγαζιά z [çoğ.] Yun magazí μαγαζί zambar, gemilerde ticari eşya deposu ≈ Ven magazín a.a. Ar maχāzin مخازن z [#χzn mafāˁil çoğ.] mahzenler Ar maχzan مخزن z [t.] mahzn