magazin

mafevk

Ar mā fawḳ ما فوق züstte veya üstün olan Ar fāḳa فَاقَ züstün idi

mafiş

Ar mā fihi şayˀ ما فه شىء zhiçbir şey yok

mafsal

Ar mafṣil مفصل z [#fṣl mafˁil iz/m.] eklem, iki şeyin ayrışma yeri Ar faṣala فَصَلَ zayırdı

mafya

İt (Sic) mafia gizli bir örgüt

maganda

?

magazin

"güncel konulara ilişkin resimli mecmua" [ Cumhuriyet - gazete, 1936]
Büyük muharrirlerin yazıları ile İstanbul Magazin 3 Şubatta çıkıyor "... ünlü kişilere ilişkin dedikodu haberi" [ Milliyet - gazete, 1982]
Dünya Kupasının en çarpıcı fotoğraf, karikatür, magazin, röportaj ve kulisini

İng magazine 1. ambar, depo, 2. dergi, mecmua Fr magasin ambar, depo, mağaza Ven magazín gemi ambarı

 mağaza

Benzer sözcükler: magazinel

Bu maddeye gönderenler: fanzin


12.01.2015
magenta

Fr magenta bir tür kırmızı anilin boya öz Magenta İtalya'da bir kent

magma

YLat magma 1. macun, hamur, 2. yeryüzünün iç tabakasını oluşturan erimiş kütle EYun mágma μάγμα zmacun, hamur EYun mássō, mag- μάσσω, μαγ- zhamur yoğurmak, şekil vermek +ma(t) << HAvr *mh₂ḱ-i̯e- (*maḱ-i̯e-) HAvr *meh₂ḱ- (*māḱ-) yoğurmak, şekil vermek, yapmak

magnet

İng magnet mıknatıs EYun magnḗtis (líthos) μαγνήτις λίθος za.a.

magnezyum

YLat magnesium bir element (İlk kullanım: 1755 Joseph Black, İng. kimyacı.) OLat magnesia magnezyum oksit minerali +ium EYun magnḗtis μαγνήτις zmıknatıs

mağara

Ar maġāra(t) مغارة z [#ġwr mafˁala(t) iz/m.] a.a. Ar ġāra غَارَ zdaldı, çukur idi