madlen

madem

Ar mā dāma ما دام z [#dwm] devam ettikçe, sürdükçe Ar dāma دَامَ zdevam etti

maden

Ar maˁdin مَعْدِن z [#ˁdn mafˁal iz/m.] topraktan çıkan cevher, topraktan cevher çıkarılan yer <? Ar ˁadana عَدَنَ zbir yerde veya bir şeyin içinde kaldı, yerleşik idi

mader

Fa mādar مادر zana ≈ Ave mātar- << HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a.

madımak

(≈ Erm madudag մատուտակ zmeyan kökü, glycirrhiza ) Fa mardumak «adamcık», kökü insana benzeyen bitki, ginseng Fa mardum adam +ak2

madik

Erm madig մատիկ z [küç.] parmak Erm madn մատն za.a.

madlen

[MReşad <1900]

Fr madeleine bir tür kurabiye, daha sonra madalyon şeklinde çikolata <? öz Madeleine Paulmier sürgündeki Polonya kralı Stanislas'ın pastacısı (1755)

Not: Rivayete göre Fransa kralı 15. Louis'nin Polonya kökenli eşi tarafından 1750'li yıllarda meşhur edilmiştir. Oxford ED bu anlatıyı rezervle kabul eder.


07.01.2020
madonna

İt madonna hanımım, hanımefendi § İt ma birinci tekil kişi iyelik eki [mod. mia] İt donna hanımefendi

madrabaz

Yun metaprátis μεταπράτης zspekülatör, ucuz alıp pahalı satan EYun meta+ prátēs πράτης zsatıcı EYun pérnēmi πέρνημι zsatmak

madun

Ar mā dūna ما دون zaşağıda olan, ast Ar dūn دون zalt, aşağı (edat)

maestro

İt maestro üstad << Lat magister

mafevk

Ar mā fawḳ ما فوق züstte veya üstün olan Ar fāḳa فَاقَ züstün idi