maazallah

maahaza

Arapça maˁa hāḏā مع هٰذا z "bununla beraber" sözcüğünden alıntıdır.

maaile

Arapça maˁa ˁāˀila مع عائلة z "aile ile birlikte" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maˁa "ile, beraber (edat)" ve Arapça ˁāˀila(t) "aile" sözcüklerinin bileşiğidir.

maalesef

Arapça maˁa'l-asaf مع الأسف z "esef ile" sözcüğünden alıntıdır.

maarif

Arapça ˁrf kökünden gelen maˁārif معارف z "marifetler, beceriler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maˁrifa(t) معرفة z "bilgi, beceri" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

maaş

Arapça ˁyş kökünden gelen maˁāş مَعَاش z "yaşam, geçinme, geçim, birine geçinmesi için ödenen para" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāşa عَاشَ z "yaşadı, geçindi" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

maazallah
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Maˁāẕallah biz andağ kılmağay-miz tédiler [biz öyle yapmayız dediler]. [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
Maˁāẕallahi ki Müselmānlıkdan ayruk nesne benüm āyīnüm ve yolum ola!

Köken

Arapça maˁāḏa-llāh معاذالله z "Allah korusun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁwḏ kökünden gelen maˁāḏ معاذ z "sığınak, korunak" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için euzubillah maddesine bakınız.


22.08.2017
mabat

Arapça mā baˁd ما بعد z "arkada olan, sonraki" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça baˁd بعد z "sonra, arka" sözcüğünden türetilmiştir.

mabet

Arapça ˁbd kökünden gelen maˁbad معبد z "ibadet yeri, tapınak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabada عَبَدَ z "kulluk etti, tapındı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mabeyn

Arapça mā bayn ما بين z "1. arada olan, iki şeyin arası, orta, 2. ara oda, bir evin halka açık olan kısmı, saray" deyiminden alıntıdır.

mabut

Arapça ˁbd kökünden gelen maˁbūd معبود z "kendisine ibadet edilen, ilah" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabada عَبَدَ z "kulluk etti, tapındı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

macchiato

İtalyanca espresso macchiato "az süt katılmış espresso" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca macchiato "lekeli, lekelenmiş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca macchia "leke" sözcüğünden türetilmiştir.