mızık

mısır

öz Mısır ülke adı Ar miṣr مصر za.a.

mısra

Ar miṣrāˁ مصراع z [#ṣrˁ mifˁal ia.] 1. kapının iki kanadından her biri, 2. bir beytin iki kısmından her biri Ar ṣaraˁa صرع zyere indirdi, düşürdü

mışıl

onom uyuma sesi

mıymıntı

onom mıy/mıymıy yakınma sesi +tI

mız

onom mıy/mız yakınma sesi

mızık

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
mızıkmak: sıkılmak, dar yere kısılmak. Mızık: Hile, oyunbozanlık.

TTü mızı-/mızıt- oyunbozanlık etmek onom mız şikayet ve sıkıntı sesi

 mız

Benzer sözcükler: mızıkmak, mızıkçı, mızıklanmak, mızıktırmak, mızıtmak


28.10.2020
mızıka

İt musica müzik, musıki EYun mousikḗ μουσική z

mızrak

Ar mizrāḳ مزراق z [#zrḳ mifˁāl ia.] kargı, süngü Ar zaraḳa زرق z1. göz belertti, 2. mızrak sapladı

mızrap

Ar miḍrāb مِضراب z [#ḍrb mifˁāl ia.] darp aleti, özellikle hallaç tokmağı Ar ḍaraba ضَرَبَ zvurdu, çaldı

mi(o)+

Fr/İng myo+ [bileşik adlarda] kas EYun mýs μύς zkas << HAvr *múh₂s (*mū́s) 1. kas, 2. fare, 3. midye

miat

Ar maˁād مَعَاد z [#ˁwd mafˁal iz/m.] 1. avdet edilen yer, 2. ahiret, kıyamet günü gidilen yer Ar ˁāda عَادَ zdöndü, rücu etti, geri geldi