mıymıntı

mırmır

Yun murmúri μουρμούρι zmercana benzer bir balık, lithognathus mormyrus ≈ İt mormora/murmura/marmora a.a. ≈ Fr marbré a.a.

mırra

Ar mirra(t) مرّة z [#mrr fiˁla(t) mr.] öd Ar marra مرّ zacı idi (≈ Aram mrīrtā מרירתא zacı, öd ≈ Akad martu a.a. )

mısır

öz Mısır ülke adı Ar miṣr مصر za.a.

mısra

Ar miṣrāˁ مصراع z [#ṣrˁ mifˁal ia.] 1. kapının iki kanadından her biri, 2. bir beytin iki kısmından her biri Ar ṣaraˁa صرع zyere indirdi, düşürdü

mışıl

onom uyuma sesi

mıymıntı

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
mıymıntı: Mızmız.

onom mıy/mıymıy yakınma sesi +tI

 mız

Not: Dil Devrimi öncesine +IntI şeklinde bağımsız bir ek olmadığı için, burada gürültü, mırıltı, tıkırtı vb. örneklerde görülen +tI onomatope eki varsayılmalıdır.

Benzer sözcükler: mıymıy


05.01.2016
mız

onom mıy/mız yakınma sesi

mızık

TTü mızı-/mızıt- oyunbozanlık etmek onom mız şikayet ve sıkıntı sesi

mızıka

İt musica müzik, musıki EYun mousikḗ μουσική z

mızrak

Ar mizrāḳ مزراق z [#zrḳ mifˁāl ia.] kargı, süngü Ar zaraḳa زرق z1. göz belertti, 2. mızrak sapladı

mızrap

Ar miḍrāb مِضراب z [#ḍrb mifˁāl ia.] darp aleti, özellikle hallaç tokmağı Ar ḍaraba ضَرَبَ zvurdu, çaldı