mısır

mır

onom alçak sesle konuşma sesi, kedi sesi

mırın kırın

onom mır mırıldanma sesi

mırlan

Yun *merlanos mezgit balığı, merlangus OLat merlangus/merlingus a.a. EYAlm *merlingo [küç.] deniz yavrusu EYAlm meri deniz Lat mare a.a.

mırmır

Yun murmúri μουρμούρι zmercana benzer bir balık, lithognathus mormyrus ≈ İt mormora/murmura/marmora a.a. ≈ Fr marbré a.a.

mırra

Ar mirra(t) مرّة z [#mrr fiˁla(t) mr.] öd Ar marra مرّ zacı idi (≈ Aram mrīrtā מרירתא zacı, öd ≈ Akad martu a.a. )

mısır

mısır buğdayı "Amerika kökenli bir tahıl, zea mais" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
[Mora eyaletinde] kalambok mısır buğdayıdır kim kamış gibi bir şeyde bitüp andan bir gūne beyaz ekmek ederler. Ol ekmeğe kalambok ekmeği derler. [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1831]
Maïs [Fr.]: mısır buğdayı

öz Mısır ülke adı Ar miṣr مصر za.a.

Not: Amerika kökenli bir bitki olduğu halde böyle adlandırılması yeterince açıklanamamıştır. Karş. Alm türkisches Korn, İt frumento indiano (a.a.). • 1533 tarihli Argenti vokabülerinde sadece mısır lahana "bir tür lahana" görülür. 17. yy'da dahi Evliya Çelebi'ye yabancı bir mahsuldür.


25.10.2017
mısra

Ar miṣrāˁ مصراع z [#ṣrˁ mifˁal ia.] 1. kapının iki kanadından her biri, 2. bir beytin iki kısmından her biri Ar ṣaraˁa صرع zyere indirdi, düşürdü

mışıl

onom uyuma sesi

mıymıntı

onom mıy/mıymıy yakınma sesi +tI

mız

onom mıy/mız yakınma sesi

mızık

TTü mızı-/mızıt- oyunbozanlık etmek onom mız şikayet ve sıkıntı sesi