mır

mıh

Fa/OFa mēχ/mīχ ميخ zçivi, özellikle tahta çivi (≈ Sans mayūkha büyük tahta çivi )

mıhlama

?

mıknatıs

Ar/Fa miġnaṭīs/miḳnaṭīs مغنطيس z EYun magnḗtis líthos λίθος μαγνήτις zMagnesia taşı, mıknatıs öz Magnēsia μαγνήσια zTesalya'da bir kent

mıncık

çoc

mıntıka

Ar minṭaḳa(t) منطقة z [#ntḳ mifˁala(t) ia.] tokalı kuşak, kemer ≈ Ar niṭāḳ نطاق zkuşak, kordon

mır

TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Bayak mırlarıdı, şimdi χırlamağa başladı. TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
niçe biŋ mır mırnav der kediler vardır TTü: [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
Türkīde mırıldanmak taˁbir olunur ve çocuğu uyutmak içün nenni çalmak

onom alçak sesle konuşma sesi, kedi sesi

Benzer sözcükler: mır mır, mırıl mırıl, mırıldamak, mırıltı, mırlamak, mırmır, mırnav

Bu maddeye gönderenler: mırın kırın


28.05.2015
mırın kırın

onom mır mırıldanma sesi

mırlan

Yun *merlanos mezgit balığı, merlangus OLat merlangus/merlingus a.a. EYAlm *merlingo [küç.] deniz yavrusu EYAlm meri deniz Lat mare a.a.

mırmır

Yun murmúri μουρμούρι zmercana benzer bir balık, lithognathus mormyrus ≈ İt mormora/murmura/marmora a.a. ≈ Fr marbré a.a.

mırra

Ar mirra(t) مرّة z [#mrr fiˁla(t) mr.] öd Ar marra مرّ zacı idi (≈ Aram mrīrtā מרירתא zacı, öd ≈ Akad martu a.a. )

mısır

öz Mısır ülke adı Ar miṣr مصر za.a.