mıntıka

mığrı

Yun mungrí/mugrí μουγγρί zbir tür yılan balığı, conger ≈ EYun moungrízō μουγκρίζω zsalyalamak, cıvımak (Kaynak: LS sf. 1148 "slobber")

mıh

Fa/OFa mēχ/mīχ ميخ zçivi, özellikle tahta çivi (≈ Sans mayūkha büyük tahta çivi )

mıhlama

?

mıknatıs

Ar/Fa miġnaṭīs/miḳnaṭīs مغنطيس z EYun magnḗtis líthos λίθος μαγνήτις zMagnesia taşı, mıknatıs öz Magnēsia μαγνήσια zTesalya'da bir kent

mıncık

çoc

mıntıka

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
minṭaḳ & minṭaḳat: Zona, cingulum, balteus [kuşak, kemer] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
mınṭaḳa: Kuşak, kürrei arz sathının dilim dilim arz-ı taksimi.

Ar minṭaḳa(t) منطقة z [#ntḳ mifˁala(t) ia.] tokalı kuşak, kemer ≈ Ar niṭāḳ نطاق zkuşak, kordon

Not: Arapça sözcük yapı ve işlevce ism-i alet olduğu halde, anlam genişlemesiyle ism-i mekân işlevi kazanmıştır. • İkinci hecedeki sesli değişimi Türkçede 20. yy mahsulü gibi görünüyor.

Benzer sözcükler: mıntıka temizliği


23.01.2015
mır

onom alçak sesle konuşma sesi, kedi sesi

mırın kırın

onom mır mırıldanma sesi

mırlan

Yun *merlanos mezgit balığı, merlangus OLat merlangus/merlingus a.a. EYAlm *merlingo [küç.] deniz yavrusu EYAlm meri deniz Lat mare a.a.

mırmır

Yun murmúri μουρμούρι zmercana benzer bir balık, lithognathus mormyrus ≈ İt mormora/murmura/marmora a.a. ≈ Fr marbré a.a.

mırra

Ar mirra(t) مرّة z [#mrr fiˁla(t) mr.] öd Ar marra مرّ zacı idi (≈ Aram mrīrtā מרירתא zacı, öd ≈ Akad martu a.a. )