mıknatıs

mıcır

≈ Erm mcir մճիր ztaş veya kömür kırıntısı, çakıl

mıç|mak

TTü sıç- dışkılamak

mığrı

Yun mungrí/mugrí μουγγρί zbir tür yılan balığı, conger ≈ EYun moungrízō μουγκρίζω zsalyalamak, cıvımak (Kaynak: LS sf. 1148 "slobber")

mıh

Fa/OFa mēχ/mīχ ميخ zçivi, özellikle tahta çivi (≈ Sans mayūkha büyük tahta çivi )

mıhlama

?

mıknatıs

[ Hinduşah b. Sançar, Sıhahu'l-Acem, 1469]
āhan-rubā [Fa.]: miḳnaṭīs taşı

Ar/Fa miġnaṭīs/miḳnaṭīs مغنطيس z EYun magnḗtis líthos λίθος μαγνήτις zMagnesia taşı, mıknatıs öz Magnēsia μαγνήσια zTesalya'da bir kent

Not: Yunanca deyim en erken Platon'un Ion diyalogunda geçer. LS sf. 1071. • Kentin adı muhtemelen "Büyük Tanrıça ziyareti" anlamındadır. Gediz üzerindeki Magnésia (Manisa), Tesalya'daki kentin kolonisi ve adaşıdır.

Bu maddeye gönderenler: magnet, magnezyum (manganez), manyetik (manyetizma, manyeto)


17.01.2019
mıncık

çoc

mıntıka

Ar minṭaḳa(t) منطقة z [#ntḳ mifˁala(t) ia.] tokalı kuşak, kemer ≈ Ar niṭāḳ نطاق zkuşak, kordon

mır

onom alçak sesle konuşma sesi, kedi sesi

mırın kırın

onom mır mırıldanma sesi

mırlan

Yun *merlanos mezgit balığı, merlangus OLat merlangus/merlingus a.a. EYAlm *merlingo [küç.] deniz yavrusu EYAlm meri deniz Lat mare a.a.